Xiaojian Zheng

Photo Xiaojian Zheng
Graduate Student

Advisor  (PHD ATMO) Xiquan Dong

Bio  MS atmospheric sciences 2019, University of Arizona; BS atmospheric sciences 2017, Nanjing University of Information Science and Technology

Office  JW Harshbarger Building #11, Room 202A

Contact Email